פרוייקטים

קיבוץ יחד - מרכז טיפולים
מקום: קיבוץ יחד - מרכז טיפולים במבנה המשרדים נבנה מרכז טיפולים הוליסטי בקומת הקרקע. ברחבת הלובי של המבנה, מאחורי קיר מגן, הושארה חלקת סלע טבעית, ומקום לבריכה קטנה.

על הסלע הנחנו 2 יחידות אדומות של ירדן גדול, והמים זורמים להם בנחל על הסלע, וגם מתערבלים במעגלי-המים ירדן גדול.