פרוייקטים

אמירים
מקום: אמירים בחצר הגדולה, ליד הצימרים, היתה בריכה ענקית בצל האורנים.

שיפצנו אותה, והזרמנו את המים ב-3 מדרגות אדומות אינדיאניות של ירדן גדול.

הבריכה הענקית דורשת תחזוקה מתמדת, אבל המפל עומד במקומו וזורם עם הפעלת המשאבה.