הספר: סודות תנועת המים – תיאודור שוונק (1964)

סוף סוף יוצא בעברית ספר מצוין על המים. ספר שאינו מכיל נוסחאות משעממות, תיאורים פיסיקליים מתמטיים ומבני מולקולות. ספר שמתאר תופעות. תופעות הקשורות במים.

הספר "Sensible Chaos" של תיאודור שוונק מ-1964 הוא ספר יחיד במינו המשלב מדע, התבוננות גתאנית ואמנות.

תרגמתי את הספר וקראתי לו "סודות תנועת המים" כי הוא מרמז לכיוונים שלא נחקרו עדיין מספיק בכלים המדעיים המאפיינים את המאה ה-20. יש בו אוסף של תופעות רבות ומיוחדות המאפיינות את תנועת המים, וגם את תנועת האוויר, והוא מקשר אותם לצורות אורגניות בטבע המראות דמיון מפתיע למערבולות, גלים וזרמים. הספר מלווה באיורים רבים ותמונות, ומהווה אבן יסוד לכל מי שרוצה לחקור את המהות המיוחדת של המים.

כיתבו לי – ואשלח לכם את הספר הביתה!

מתוך הספר:

"ובכן, הבה ונחזור בקיצור: הדגמנו כיצד מים שואפים ליצור מעגלים; ראינו שגם בתנועתם הסיבובית הם מנסים לשמור על עקרון המעגל. כשהם נעים במישורים לולייניים, המחליקים אחד ליד השני באין ספור צורות מתפתלות ומסתובבות, הם מבטאים את המאבק שביו נטייתם הטבעית אל המעגל, לבין כוח המשיכה הפועל עליהם. הזרם, על צורותיו הריתמיות שבמרחב, נתון למקצבים קצרים או ארוכים של זמן, בדרך כלל על פי חוקים ברורים מאד.

מספר דוגמאות מעולמם של יצורים חיים ימשיכו להדגים תכונה מיוחדת זו של המים. כל יצור חי, כאשר הוא בונה את צורתו הפיסית מתוך האידיאה הארכיטיפית שלו, עובר דרך שלב נוזלי. יצורים מסוימים נשארים בשלב נוזלי זה או שמתמצקים רק במעט; אחרים עוזבים את עולם המים, מתקשים, ונופלים תחת השפעתם, גדולה או קטנה יותר, של כוחות האדמה. כולם חושפים בצורתם את העובדה שהיו פעם בשלב הנוזלי. 25

ואולם נשאלת השאלה: האם צורותיהם של בעלי החיים פשוט מסגירות את אופיו של השלב המימי אותו הן עברו, או שהמים עצמם, הניתנים לעיצוב, מושפעים מהכוחות המעצבים החיים ומאידיאות היצירה, אשר להם הם מהווים ביטוי ויזואלי? אם כך, המים כשלעצמם יהיו ההתגשמות של עולם של כוחות גבוהים יותר, כוחות החודרים בעזרת המים אל עולם החומר ומשתמשים בהם בכדי ליצור את היצורים החיים. זו היא השאלה הבסיסית אותה נשאל בהמשך דרכנו; תשובה חלקית ננסה לתת בהמשך."

הספר מכיל 110 איורים וכ-80 תמונות מיוחדות .

המחיר 85 + 15 ₪ דמי משלוח. (הודפסה כבר מהדורה 5 ומתוקנת).

 

28   24

555658