ספרו של ג'ון וילקס

wilkesbookבספר שיצא לאור באוקטובר,2003, מתאר ג'ון וילקס את פיתוח רעיון ה Flowforms, בליווי עשרות תמונות, איורים וציורים. לקניית הספר בקרו בAmazon או חנויות מקוונות אחרות.

בין היתר, ג'ון ווילקס כותב:

"המים, ברור לכל, תומכים בחיים. אבל תפקיד זה מטורפד בגלל הוספת חומרים מסוימים למים, בגלל דרגות חימום שונות ובגלל הדרך בה הם נעים."

במילים אחרות: מים יכולים גם להפוך לסכנה לחיים בגלל הרעלתם; בגלל החום שלהם ובגלל עוצמת תנועתם הנגרמת על ידי כוח המשיכה, וכוחות לחץ שונים, טכניים או טבעיים.

תנועה לא טבעית של מים תחת לחץ יכולה להיות הרסנית ליכולתם של אותם מים לתמוך בחיים, גם אם לא נצפה בהם כל שינוי כימי. כל למשל, חקלאים מתלוננים כי מי השקיה נעשים קלוקלים אם הוזרמו מתחנות כוח הידרו-אלקטריות.

המים זקוקים להתחשבות שלנו ולתמיכה שלנו, בכדי לרפא אותם אחרי שהשתמשנו בהם לצרכינו הטכנולוגיים.
נראה שהשימוש הטכנולוגי שעושה האדם במים לא יפחת, אולם מאמצינו לרפא אותם צריכים לגדול אם ברצוננו לשרוד.

כמו כן, עלינו לבחון מחדש בכל מקום אפשרי את השימוש הנעשה במים: האם אנו ממשיכים פשוט 'לתת למים לעבוד' בשבילנו, או שנוכל לפתח גישה נאורה יותר למים ולתפקיד התומך-חיים שלהם?
עלינו לשוב ולהבין כי החיים הם מקצב, ריתמוס. למקצב אמיתי יש מגוון גדול של תכונות. הוא דרוש כבסיס למטמורפוזה, המצויה בלי סוף בטבע.

ריפוי אמיתי לא יושג בעזרת פתרון טכנולוגי יחיד. עלינו לעבוד עם הריבוי והשונות שבטבע; כי הרי לכל מצב יש מארג נתון ומיוחד של תנאים. הדרך היחידה הפתוחה בפנינו, היא לחדור לשדות המקצב והצורה, להבין אותם ולעבוד עמם ככוחות קיימים ביקום. השאלה איננה האם עלינו להחליט שזו באמת הדרך לעבוד עם מים, אלא יותר איך נוכל לעשות זאת בצורה האופטימלית.

מחשבות כגון אלה חלפו בי ככל שהמשכתי ועבדתי על פיתוח רעיון "מעגלי המים".

שאלות לעבודה:

 • מהי המשמעות של הריתמוס בחייו של האורגניזם, בו הוא חי כל חייו: הצמח בין יום ללילה, עונה לעונה, ובעל החיים המפותח יותר –
  במקצבי חיים פנימיים בנוזלי הגוף שלו?

 • האם לריתמוס יש השפעה כלשהי על נוזל הגוף והחומרים שבו?

 • האם ניתן לשנות את איכות המים, להשביח אותה, על ידי הבאתם לריתמוסים מסודרים יותר ולא כאוטיים?

 • האם מים שזרמו בריתמוסים יכולים לתמוך יותר טוב בצומח, בחי ובאדם?

 • מה התפקיד של המשטח עליו זורמים המים?

 • מהי איכות? כיצד ניתן לבדוק איכות של מים?

 • האם מים יכולים להיות משהו אחר מסתם H2O ?

 • כיצד מצליחים המים לתווך איכויות מעבר לטבעם הכימי?

 • מהו תפקידם האמיתי של המים? האם הוא רק נוזל בסיסי הממיס חומרים?

 • מהי רטיבות? "