פרוייקטים

מקום: מצפה עצמון בגליל התחתון בריכה יפהפייה עם מפל אדום של ירדן גדול. כחלק מפרוייקט מים זה בנינו בכניסה לבית בריכה אובלית בינונית על יד פינת ישיבה, על גדות הבריכה התקנו מערכת של 3 מעגלי מים מדגם ירדן גדול אחד מעל השני. המים נשאבים מהבריכה ומוזרמים אל היחידה העליונה ומשם הם זורמים בסדרה של שלושה מפלים קטנים ממעגל המים העליון, דרך האמצעי והתחתון אל הבריכה.